Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong home Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong home Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong - VJM, Sudhanshu Maharaj

Power of Prayer Guru Vandana Guru Chalisa Guru Vachan Performing Aarti Gems of Wisdom Pravachans-Talks

Guru Aarti
downloadDownload pdf copy of this pagepdf 

GURU AARTI
 

Guru Aarti


Om Jai Gurudev harey, Swami Jai Gurudev harey,
Danya Tumharo darshan, naina tum bin tarsan
Man vani say parey, Om jai Gurudev harey.

Karuna sagar teri mahima hai niyari
Swami mahima hai niyari
Sakal jagat kay Swami, Akhil Vishwa kay Swami,
Hum hai balihari,
Om jai Gurudev harey.

Naam Sudhanshu hai tumhara, Jag taran hara
Swami jag taran hara,
Prem say joh bhee dhiyayeh,
Nish dinh joh bhi dhiyayeh
Kasht mitey sara,
Om jai Gurudev harey.

Deena naath daya kay sagar,
Hain mangal kari
Swami hain mangal kari,
Shardha bhakti badao,
Bhakti ki shakti badao,
Sab jag hithkari,
Om jai Gurudev harey.

Hum balak tum palak,
Aaye sharan teri,
Swami aaye sharan teri,
Tum bin aur naa koyi,
Aas kaarey jis key.
Om jai Gurudev harey.

Agyaan andher mitaya,
Purna prakash kiyah
Swami purna prakash kiyah,
Bhakti kah marg dikhaya,
Hirdaya Prabhu say milaya,
Ati aananda diya,
Om jai Gurdev harey.

Paapachar mitakar,
Sant mat dikhlaya,
Swami sant mat dikhlaya,
Apni sharan mein leykar
Dharya stapna deykar,
Sanshay door kiya,
Om jai Gurudev harey.

Achey karam sey apne,
Tum samrooh paya
Swami tum samrooh paya,
Gyaan kah deep jalayah,
Jeevan swarg banaya,
Jag udhaar kiya,
Om jai Guru dev harey.

Jai Gurudev harey,
Swami jai Gurudev harye
Dhanya tumharo darshan
Naina tum bin tarsan,
Man vani sey parey
Om jai Gurudev harey, Om jai Gurudev harey.


 

 
The Right Way of
Performing Aarti
 
Guru Aarti
Matalaxmi Aarti
 Vishwa Jagriti Mission

Hong Kong

Satsang VideosSatsang Videos
View Satsang Videos


VJM HK Activities

Satsang
1st Monday of Month
6:45 to 8:45 pm

Monthly Seva
2nd Monday of Month

Maha Mrityun Jayn Mantra Jaap
3rd Monday of Month
11:30 to 12:30 pm


 us for more info
 

 

Power of Prayer Guru Vandana Guru Chalisa Guru Vachan Performing Aarti Gems of Wisdom Pravachans-Talks

top of page            

VJM Philippines    VJM Singapore    VJM North America    VJM Delhi    2012 Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong