Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong home Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong home Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong - VJM, Sudhanshu Maharaj

Power of Prayer Guru Vandana Guru Chalisa Guru Vachan Performing Aarti Gems of Wisdom Pravachans-Talks

Guru Vandana
downloadDownload pdf copy of this pagepdf 

GURU VANDANA

Guru Vandana


Guru koh vandan kejeye, ghari mein sau sau baar.
Kagah say hansa kiya, karat nah laagi waar,
Bhakti daan mohey deejye, Guru devan kay dev,
Aur nahi kuch chahiyeh, nis din tumahri sev,
Yah tann vish ki bhel hai, Guru amrit ki khan,
Sheesh diyeh joh Guru meleh, Toh bhi sasta jaan,
Daatah mohey nah visariyoh, chahey lakhon log mil Jayen,
Hum sub tumko bahuth hain, tum sum humko nayih,
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarah.
Guru saakshaat para Bramha, tasmai shree Gurvey Namha,
Dhyaan Mool Guru Murti, Puja mool Guru pad,
Mantra mool Guru vakya, Moksh mool Guru kripa.


 Vishwa Jagriti Mission

Hong Kong

Satsang VideosSatsang Videos
View Satsang Videos


VJM HK Activities

Satsang
1st Monday of Month
6:45 to 8:45 pm

Monthly Seva
2nd Monday of Month

Maha Mrityun Jayn Mantra Jaap
3rd Monday of Month
11:30 to 12:30 pm


 us for more info
 

 

Power of Prayer Guru Vandana Guru Chalisa Guru Vachan Performing Aarti Gems of Wisdom Pravachans-Talks

top of page            

VJM Philippines    VJM Singapore    VJM North America    VJM Delhi    2012 Vishwa Jagriti Mission, Hong Kong